Jens Christian Hansen

Jens Christian Hansen (født 5. mai 1932 i Bodø, død 8. mai 2014) var en norsk geograf.

I starten av forskerkarrieren virket Hansen innen den franske regionalgeografiske skole. Hans hovedfagsoppgave i geografi hentet materiale fra Dombes i Frankrike og var basert på et lengre forskningsopphold med fransk statsstipendium. I 1959 tok han embetseksamen med hovedfag i geografi ved Universitetet i Oslo, der han også virket som universitetslektor i årene 1962 til 1964.

Hansens forskningsinteresser har senere ligget innen regional utvikling i Norge og spørsmål knyttet til befolkningsutvikling og bosettingsendring i Norge. Fra 1965 arbeidet Hansen som universitetslektor i geografi ved Universitetet i Bergen. Geografifaget i har i Bergen vært nært knyttet til Norges Handelshøyskole, der Hansen også var dosent mellom 1970 og 1972. Hansen ble i 1970 dr.philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Administrative grenser og tettstedsvekst. Fra 1973 var Hansen professor i geografi ved Universitetet i Bergen. Her har han særlig beskjeftiget seg med industristedenes rolle i den norske samfunnsutviklingen, regionalpolitikk og den norske bosettings- og befolkningsutviklingen i etterkrigstiden. Mot slutten av sin yrkeskarriere studerte han flytting og var opptatt av ungdoms forhold til sted. Hansen er professor emeritus, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Hansen er medlem av Det norske videnskaps-akademi, Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, Gruppe 5: Astronomi, geodesi og geografi.